КЛАС 35 мктп

Registration MKTP Tinitun™®, T, t

Bilenko Vasyl Vasyliovych© 07.02.1987рік

Tel: +380971886699

Website : Tinitun.com

Інтернет-Магазин : Tinitun.com.ua

Tinitun™®, T™®, t™®

Перелік класів МКТП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю, організовування та адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи

Пояснювальні примітки

До Класу 35 належать, головним чином, послуги, які пов’язані з керуванням підприємницькою діяльністю, функціонуванням, організовуванням та адмініструванням торговельного чи промислового підприємства, а також послуги з рекламування та маркетингу, сприяння продажам. Під час класифікування, продаж товарів не можна вважати послугою.

Зокрема, до Класу належать:

розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів, крім їх транспортування, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари;

такі послуги можуть надаватися магазинами роздрібної торгівлі, підприємствами оптової торгівлі, за допомогою торговельних автоматів, каталогів посилкової торгівлі або електронних засобів, наприклад, через вебсайти або програми телемагазинів;

послуги з рекламування та маркетингу, сприяння продажам, наприклад, розповсюджування зразків, розробляння рекламних концепцій, написання та публікування рекламних текстів;

оформляння вітрин;

послуги щодо зв’язків з громадськістю;

створювання телевізійних програм для продажу товарів через телемагазини;

організовування ярмарків та виставок на комерційні або рекламні потреби;

пошукова оптимізація для сприяння продажам;

послуги з допомоги в комерційній діяльності, наприклад, підбирання персоналу, ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших, аналізування собівартості, послуги імпортно-експортних агентств;

послуги з адміністрування, що стосуються угод у сфері підприємницької діяльності та фінансової документації, наприклад, бухгалтерський облік, складання звітів про стан рахунків, аудит підприємницької діяльності та аудит фінансовий, оцінювання підприємницької діяльності, послуги з готування та заповнювання податкових декларацій;

комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших;

послуги, що полягають у реєструванні, записуванні, складанні, збиранні та систематизуванні письмових повідомлень і записів, а також послуги щодо збирання математичних чи статистичних даних;

офісні роботи, наприклад, послуги зі складання графіків ділових зустрічей та послуги нагадування про ділові зустрічі, пошук даних у комп’ютерних файлах для інших, комп’ютеризоване ведення справ, послуги телефонних комутаторів.

До Класу не належать:

фінансові послуги, наприклад, аналізування фінансове, фінансове керування, фінансове спонсорство (Кл. 36);

керування нерухомим майном (Кл. 36);

брокерські послуги на фондовому ринку (Кл. 36);

логістика транспортна (Кл. 39);

енергоаудит (Кл. 42);

графічний дизайн рекламних матеріалів (Кл. 42);

юридичні послуги з ведення переговорів щодо укладання угод для інших (Кл. 45);

ліцензування інтелектуальної власності, правове адміністрування ліцензій, управління авторськими правами (Кл. 45);

реєстрування доменних імен (Кл. 45).

Перелік класів МКТП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45