КЛАС 38 мктп

Registration MKTP Tinitun™®, T, t

Bilenko Vasyl Vasyliovych© 07.02.1987рік

Tel: +380971886699

Website : Tinitun.com

Інтернет-Магазин : Tinitun.com.ua

Tinitun™®, T™®, t™®

Перелік класів МКТП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Телекомунікаційні послуги

Пояснювальні примітки

До Класу 38 належать, головним чином, послуги, що дають змогу принаймні одній стороні спілкуватися з іншою, а також послуги з транслювання та передавання даних.

Зокрема, до Класу належать:

передавання цифрових файлів та передавання електронною поштою;

забезпечування користувачів доступом до глобальних комп’ютерних мереж;

радіотранслювання та телевізійне транслювання;

передавання відеоданих за запитом;

забезпечування спілкування в інтернет-чатах та на форумах у режимі онлайн;

телефонні послуги та послуги голосової пошти;

послуги телеконференцзв’язку та відеоконференцзв’язку.

До Класу не належать:

радіорекламування (Кл. 35);

телемаркетингові послуги (Кл. 35);

контент або об’єкти, про які може йтися під час спілкування, наприклад, файли зображувальні завантажні (Кл. 9), забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою вебсайтів (Кл. 35), забезпечування незавантажними фільмами та телевізійними програмами за допомогою відеосервісів за запитом (Кл. 41);

послуги, що здійснюються за допомогою телекомунікаційного зв’язку, наприклад, послуги щодо роздрібного продажу завантажних музичних творів у цифровому форматі в режимі онлайн (Кл. 35), дистанційне банківське обслуговування (Кл. 36);

створювання радіо- і телевізійних програм (Кл. 41);

консультування з телекомунікаційних технологій (Кл. 42);

послуги соціальних мереж у режимі онлайн (Кл. 45).

Перелік класів МКТП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45