КЛАС 6 мктп

Registration MKTP Tinitun™®, T, t

Bilenko Vasyl Vasyliovych© 07.02.1987рік

Tel: +380971886699

Website : Tinitun.com

Інтернет-Магазин : Tinitun.com.ua

Tinitun™®, T™®, t™®

Перелік класів МКТП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Звичайні метали та їхні сплави, руди; металеві матеріали для будівель і конструкцій; перемісні будівельні конструкції металеві; троси і дроти із звичайних металів неелектричні; дрібні металеві вироби; металеві контейнери для зберігання або перевезення; сейфи

Пояснювальні примітки

До Класу 6 належать, головним чином, необроблені і напівоброблені звичайні метали, в тому числі руди, а також деякі вироби із звичайних металів.

Зокрема, до Класу належать:

метали у формі фольги або порошку для подальшого обробляння, наприклад, для 3D-принтерів;

металеві будівельні матеріали, наприклад, матеріали для залізничних колій, металевих труб;

дрібні металеві вироби, наприклад, болти, гвинти, цвяхи, коліщата для меблів, віконні засувки;

перемісні будівельні конструкції металеві, наприклад, збірні будинки, басейни для плавання, клітки для диких тварин, ковзанки;

деякі вироби із звичайних металів, що не поклаcифіковані за функцією або призначенням, наприклад, універсальні коробки із звичайних металів, статуї, погруддя та твори мистецтва із звичайних металів.

До Класу не належать:

метали та руди, що використовуються як хімікати в промисловості або науковому досліджуванні, виходячи з їх хімічних властивостей, наприклад, боксит, ртуть, сурма, лужні та лужноземельні метали (Кл. 1);

метали у формі фольги або порошку для фарбування, декорування, друкування та художніх робіт (Кл. 2);

електричні кабелі (Кл. 9) та неелектричні канати і троси неметалеві (Кл. 22);

труби, що є частинами санітарно-технічного устатковання (Кл. 11), гнучкі труби, труби та шланги неметалеві (Кл. 17) та жорсткі труби неметалеві (Кл. 19);

клітки для кімнатних тварин (Кл. 21);

деякі вироби із звичайних металів, що покласифіковані за їхньою функцією або призначенням, наприклад, ручні інструменти, інструменти з ручним приводом (Кл. 8), скріпки канцелярські (Кл. 16), меблі (Кл. 20), кухонне начиння (Кл. 21), вмістини побутові (Кл. 21).

Перелік класів МКТП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45